facebook

Oferta


Proponujemy kompleksowe ubezpieczenia:

Komunikacyjne:

OC (Odpowiedzialność Cywilna) - ubezpieczenie obowiązkowe,
które należy wykupić będą posiadaczem pojazdu mechanicznego.

AC (Auto-Casco) - Ubezpieczenie dobrowolne gwarantujące wypłatę odszkodowania
w razie uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu.

NNW (Następstwa NIeszczęśliwych Wypadków) - ubezpieczenie dobrowolne,
gwarantujące wypłatę odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu lub smierć
na skutek nieszczęśliwego wypadku.

ASS (assistance) - ubezpieczenie dobrowolne, które zapewni pomoc w razie awari lub
wypadku w kraju jak i za granicą w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia.

ZK (zielona karta)

Majątkowe:

- domów jednorodzinnych (również w budowie)
- mieszkań
- domków letniskowych
- mienia ruchomego i stałych elementów
- innych obiektów znajdujących się na Twojej posesji od wszystkich ryzyk!

Turystyczne:

Oferujemy ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą i NNW zarówno dla klientów indywidualnych
jak i grup zorganizowanych.

Dla firm:

Proponujemy ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw chroniące mienie
od wszystkich ryzyk, OC prowadzonej działalności i inne rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej.

WARTA HDI MTU PTU Allianz Proama